Škola Španělštiny

 

Krátký popis kurzů Club México Cz v Centro Cultural Latino

Tento dokument připravil Club México Cz pro Centro Cultural, Jungmanova 3, Praha 1 za účelem propagace kurzů.

 

Škola Španělštiny Centro Cultural Latino

Výukový plán (VP) školy španělštiny kulturního centra je sestaven v souladu s kritérii Společného evropského referenčního rámce (SERR).

 

SERR popisuje, co se musí studenti cizího jazyka naučit, aby byli schopni v daném jazyce účinně komunikovat. V kulturním centru student od první hodiny výuky rozvíjí schopnosti pro porozumění, mluvení a psaní ve španělštině, tedy pro komunikaci v tomto jazyce.

 

V kulturním centru se vyučuje aspoň jeden kurz z každého ze tří prvních úrovní  SERR: A1 (Acceso), A2 (Plataforma) a B1 (Umbral)), které se dělí na různé kurzy, a které student může absolvovat ve 30 hodinových modulech. Na konci kurzu musí student složit závěrečnou zkoušku (ústní a písemnou), aby mohl postoupit do navazujícího kurzu a získat certifikát o jeho absolvování. Cílem této zkoušky je zaručit, že student dosáhl komunikativní úrovně potřebné pro úspěšné pokračování ve studiu v Centro Cultural nebo v jiných institucích, které také vyučují v souladu s kritérii SERR.

 

Další výhoda používaní SERR je, že studenti kulturního centra budou schopni úspěšně absolvovat zkoušky nejuznávánějšího certifikátu španělského jazyka DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera).  Všichni učitelé kulturního centra mají dlouholeté zkušenosti ve výuce španělského jazyka, jsou rodilí mluvčí nebo žili dlouhá léta ve španělsky mluvicích zemích.

 

 

Trváni:  30 hod. - výuka 90 min 1x týdně (možnost intenzivního kurzu 60 hod. – výuka 90 min. 2x týdně)

Začátek: druhý týden ledna (konec: třetí týden dubna 2014)

Rozvrh: bude definován

Cílová skupina: mladí od 15 let a dospělí

Kapacita: mezi 5 a 12 osob

Cena /student: 3 800 Kč/30 hod. (4.400,-/60 hod.)

Poskytovatel: Club México Cz

Lektoři: Raúl Sorrosa, Luis Palacios, Nataša Figueroa


Contact:
e-mail: info@clubmexico.cz
Web: http://www.clubmexico.cz/


 


created 23/11/2013