DEMOKRACIE: NUTNĚ POTŘEBUJE UPDETOVAT?

1. 10. 2018

„Diskuse budou zkoumat sociální a ekonomické výzvy demokracie, rostoucí populismus a nacionalismus, stejně jako dramatické změny informačního prostoru v digitálním věku. I mladá generace bude zahrnuta v Konferenci.

Autor: Raúl Sorrosa, Noticias Club México Cz, Praha, říjen 2018

Podrobnosti o tom, jaké bude dvacátá druhá výroční konference fóra Forum 2000, která se bude konat v Praze v období od 7. do 9. měsíce, jsou již známa. V tomto roce motto je o demokracii a potřebuje-li, naléhavě, projít aktualizací, jako by to byl software nebo aplikace. Platforma bude nabízet pestrou řadu panelů, konferencí a setkání s runimi osobnostmi: politici, filozofové, spisovatelé, aktivisté, disidenti, analytici, podnikatelé, umělci.

„Diskuse budou zkoumat sociální a ekonomické výzvy demokracie, rostoucí populismus a nacionalismus, stejně jako dramatické změny informačního prostoru v digitálním věku. I mladá generace bude zahrnuta v Konferenci. Bude sdílet své názory na tyto otázky a bude diskutovat o způsobech, jak obnovit demokratické řízení, „říkají organizátoři.

Už neni možné zaregistrovat se, kapacita je již vyprodána. Ale se vytvořilo „čekací listinu“, pomocí které se můžete pokusit registrovat (https://www.forum2000.cz/en/projects/democracy-in-need- of-a-kritické aktualizace). Zatímco by se dalo očekávat, že události budou otevřeny registrovaným i akreditovaným tiskům; realita je jiná. V rámci pozvánky existuje mnoho schůzek, k nimž není přístup zajištěn pro tisk.

Podporují nás